Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Pokud si přejete být zákazníkem nebo aktivním uživatelem našeho webového obchodu, přečtěte si prosím pozorně naše Všeobecné obchodní podmínky a využívejte naše služby pouze v případě, že souhlasíte se všemi jeho body a považujete je za závazné pro vás.

Technické informace potřebné pro používání webových stránek, které nejsou zahrnuty v těchto VOP, jsou poskytovány dalšími informacemi dostupnými na webových stránkách. Ustanovení těchto VOP a prospekty a další informace dostupné na webových stránkách budou vykládány společně se vzájemným ohledem. Pokud se obsah těchto VOP a informace a další informace dostupné na Webových stránkách liší, mají přednost ustanovení těchto VOP.

  1. Úvod

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) obsahují všeobecné podmínky používání webových stránek pro osoby využívající produkty a služby dostupné na webových stránkách https://puzzies.cz (dále jen „ webové stránky “) (dále jen „ uživatel “), které nebyly stranami individuálně projednány. Registrací Uživatel také potvrzuje a přijímá ustanovení těchto VOP při zadávání své objednávky.

  1. Poskytovatel služeb

Název:  TD Project Media Kft.

Sídlo: 1182 Budapest, Zaláta utca 5..

Poštovní adresa: 1182 Budapest, Zaláta utca 5.

Obchodní adresa:  žádná

Jméno zástupce:  Imre Csaba

Registrační číslo společnosti: 01-09-404790

Název  vedoucího kanceláře : kancelář okresního soudu v Budapešti

Daňové číslo: 32058301-2-43

Daňové číslo Společenství: HU32058301

Finanční instituce spravující účet: Erste Bank Hungary Zrt.

Číslo účtu: HU65116000060000000099350136

E-mailová adresa: info@puzzies.cz

 

  1. Doručování balíků obchodní činnost

Prostřednictvím webových stránek poskytuje poskytovatel služeb maloobchodní prodej spotřebního zboží, jakož i balíkový a internetový obchod.

Poskytovatel služeb v rámci svých obchodních aktivit dováží určité produkty ze zemí mimo území Evropského hospodářského prostoru, takže je rovněž považován za výrobce produktu v souladu s pravidly odpovědnosti za tyto produkty. V opačném případě je poskytovatel služeb jako distributor produktů zproštěn odpovědnosti za jakékoli poškození produktu v případě označení výrobce. 6: 553.

Uživatelé mohou najít spotřební zboží a další produkty prodávané na webových stránkách v příslušných položkách nabídky na webových stránkách.

  1. Distribuované produkty

Poskytovatel služeb poskytuje informace o každém produktu ve svém datovém listu na webu. Veškerá komerční komunikace na Webových stránkách bude vykládána ve spojení s ustanoveními těchto VOP.

Produkty distribuované na webových stránkách nelze považovat za lékařské pomůcky nebo jiné zdravotnické prostředky. V této souvislosti poskytovatel služeb informuje uživatele zejména o tom, že produkty nejsou používány pro diagnostické nebo terapeutické účely, ani jejich použití není určeno k prevenci, diagnostice, monitorování, léčbě nebo zmírnění příznaků nemoci. Oznámení o účincích produktů na webových stránkách nijak nepřisuzují léčivý účinek přípravkům.

Poskytovatel služeb dodává produkty uživatelům ve stavu vhodném pro zamýšlené použití. Před použitím se však ujistěte, že je produkt řádně vyčištěn podle typu produktu, a před použitím si přečtěte návod k použití produktu a veškeré informace dostupné online. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním produktu.

  1. Podmínky použití

5.1. Nezletilí uživatelé

Registrace a přijetí objednávky uživatele mladšího 18 let nebo s omezenou způsobilostí k právním úkonům vyžaduje souhlas nebo souhlas jeho právního zástupce nebo opatrovníka, v opačném případě nebude poskytovatel služby schopen přijmout objednávku nezletilého nebo omezeně aktivního uživatele. a registrace bude zrušena.

5.2. Odpovědnost

Poskytovatel služeb vylučuje veškerou odpovědnost za chování uživatelů. Dále prohlašuje, že Uživatel je plně a výlučně odpovědný za své vlastní chování.

Uživatel je povinen zajistit, aby používání webových stránek přímo ani nepřímo neporušovalo zákon nebo práva třetích osob.

Poskytovatel služeb je oprávněn, ale není povinen, kontrolovat obsah (například příspěvky) zpřístupněný Uživateli během používání webových stránek. Pokud jde o zveřejněný obsah, je poskytovatel služeb oprávněn, ale není povinen, hledat známky naznačující pokračování nelegální činnosti. Poskytovatel služeb není odpovědný za publikovaný obsah.

5.3. Autorská práva

Celá webová stránka a její obsah (například: texty, obrázky, grafické prvky) jsou chráněny autorskými právy, takže jejich kopírování, úpravy nebo distribuce pro komerční účely je zakázána.

  1. Nakupování na webu

6.1. Proces objednávání

6.1.1. Košík

Web poskytuje uživatelům možnost online objednávání. Vybraný produkt lze přidat do košíku pomocí tlačítka Přidat do košíku . Uživatel může zkontrolovat obsah košíku pomocí položky nabídky Košík . Zde můžete změnit množství produktu přidaného do košíku nebo odstranit danou položku.

V nabídce Nákupní košík je Uživatel oprávněn uplatnit kupóny poskytnuté Poskytovatelem služby zadáním kódu kupónu. Výhody a slevy poskytované každým kupónem najdete v obchodním sdělení poskytnutém při předání kupónu. Obecně platí, že slevy poskytované kupóny nelze kombinovat a je možné použít jeden kupón pro objednávku dle volby uživatele.

Uživatel může také zvolit vhodný způsob doručení pomocí položky nabídky Nákupní košík. Poskytovatel služeb uvádí celkové náklady na každý druh dopravy vedle nich. Další informace o každém druhu dopravy jsou obsaženy v těchto VOP.

6.1.2. Překontrolovat

Uživatel může pokračovat v procesu nákupu kliknutím na tlačítko Přejít k pokladně . Web neposkytuje možnost registrace, uživatelé jsou vždy oprávněni zadávat jednotlivé objednávky.

V rozhraní Pokladny musí Uživatel zvolit vhodný způsob platby, zkontrolovat všechny své dříve zadané údaje a produkty, které si chce objednat, jejich množství. V případě chyb při zadávání údajů může Uživatel zadané údaje opravit. Pokud shledáte vše v pořádku, můžete objednávku dokončit pomocí tlačítka Zaplatit . Obdržíte potvrzení na webu nebo e-mailem. Pokud si po zaznamenání objednávky všimnete nesprávných údajů (např. V potvrzovacím e-mailu), jste povinni to neprodleně oznámit Poskytovateli služeb, nejpozději však do 24 hodin.

6.2. Vazba nabídek, potvrzení

Poskytovatel služby informuje uživatele do 48 hodin od přijetí objednávky prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, který je předán na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem. Pokud Uživatel neobdrží potvrzení do 48 hodin, je Uživatel zproštěn povinnosti učinit nabídku a není povinen přijmout objednané produkty.

E-mail s potvrzením obsahuje údaje poskytnuté při nákupu, údaje o objednávce, název a cenu objednaného produktu (produktů), zvolené způsoby platby a doručení, číslo objednávky a dále komentáře uživatele k objednávce.

6.3. Uzavření smlouvy

Smlouvu je možné uzavřít pouze v český. Předložení objednávky se považuje za elektronicky uzavřenou smlouvu, na kterou se vztahuje zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb souvisejících s informační společností. („ Eker Act “) se použije obdobně. Na tuto smlouvu se vztahuje nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.) O podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky s ohledem na ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83 / EU o právech spotřebitelů.

Kromě automaticky zasílaného potvrzovacího e-mailu zašle Poskytovatel služby Uživateli do dalších 48 hodin druhý e-mail (samostatný akční e-mail), kterým přijme nabídku uživatele. Smlouva je uzavřena po obdržení samostatného e-mailu Uživateli o přijetí nabídky Poskytovatelem služby. Pokud tato sekunda nebude přijata, e-mail od poskytovatele služby nebude s uživatelem uzavřen kupní smlouva a poskytovatel služby nebude povinen dodat.

6.4. Registrace smlouvy

Smlouva uzavřená prostřednictvím webové stránky nelze kvalifikovat jako písemnou smlouvu, poskytovatel služeb ji neregistruje, není poté přístupná. Poskytovatel služeb nedodržuje ustanovení kodexu chování.

6.5. Faktura

Poskytovatel služby vystavuje fakturu za prodej zboží, která je doručována na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem současně s dodávkou.

Poskytovatel služby vystaví za objednávku jednu fakturu, není možné ji otevřít, vyžaduje zadání samostatné objednávky.

6.6. Způsob platby

Web umožňuje svým uživatelům používat následující platební metody.

6.6.1. Platba kreditní kartou

Při platbě kreditní kartou můžete pohodlně a bezpečně zaplatit cenu produktů. Při platbě kreditní kartou můžete platit prostřednictvím zabezpečeného platebního rozhraní společnosti Barion. Nepředáváme údaje o zákaznících společnosti Barion ani nepřijímáme bankovní údaje, s výjimkou potvrzení o úspěšnosti transakce.

Na našich webových stránkách můžete platit následujícími typy karet:

  • Visa Classic (reliéfní)
  • MasterCard (reliéfní)
  • American Express
  • V závislosti na vydavateli, kartách Visa Electron (bez reliéfu) a Maestro – u těchto karet vydavatel určuje použití karty na internetu, pokud je autorizováno, v takovém případě to náš systém může přijmout.

Podrobnosti o procesu platby bankovní kartou najdete ve všeobecných smluvních podmínkách společnosti Barion!

6.6.2. Dobírka

Chcete-li po přijetí balíčku vyrovnat hodnotu objednávky, vyberte způsob platby „Dobírka“. V takovém případě musí být hodnota objednaného produktu (produktů) osobně vyplacena personálu kurýrní služby při příjezdu balíčku.

Platbu na dobírku provádí partner poskytovatele služeb, který se řídí všeobecnými obchodními podmínkami dopravce.

6.7. Možnosti příjmu, doručení

Poskytovatel služeb poskytuje uživatelům následující možnosti a způsoby doručení:

6.7.1. Kurýrní služba (WE|DO)

6.7.2. Zásilkovna Z-Box / výdejní místo

7. POPIS PROCESU VRÁCENÍ

Napište na zákaznický servis a popište svůj problém: info@puzzies.cz
Produkty vrácené bez předchozí konzultace nemůžeme přijmout a nepřebíráme za ně odpovědnost. Vždy je nutné dohodnout zpáteční adresu.
Dohodneme se, jaký je problém s produktem, kdo je kupující.
Ve všech případech požadujeme fotografii produktu a číslo objednávky
Domluvíme se na možnostech řešení (výměna, vrácení peněz v záruční době 14 dní)
Ty lze použít k přípravě předem, aby se proces urychlil.